หจก.นภัทร ไอที แอนด์ เซอร์วิส

เปิดทำการ จ.-ส. เวลา 9.00 น. - 18.00 น. Hotline : 096-226-4249 Office Hour : 099-953-8598

IP address ส่วนตัว ( dedicated ip ) คือ

บริการ Dedicated IP (Internet Protocol) เป็นบริการเพื่อให้บัญชีโฮสติ้งของคุณมีที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ต (Internet address) เป็นของตัวเอง ซึ่งตามปกติการใช้งานโฮสติ้งจะมีผู้ใช้งานหลายผู้ใช้งานใช้งานอยู่ภายใต้ IP Address ของเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ซึ่งบริการ Dedicated IP จะช่วยให้เว็บไซต์ภายใต้โฮสที่คุณใช้งานมี IP ส่วนตัว รวมถึงสามารถสมัครใช้งานบริการ SSL ได้อีกด้วย

ข้อดีคือ

- เข้าถึงเว็บไซต์โดยตรงผ่าน IP address

- สามารถ FTP หรือรีโมทเข้าสู่เว็บไซต์ได้กรณีที่โดเมนหมดอายุ

- เข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

- สามารถสมัครใช้งานบริการ SSL เพิ่มเติมได้