หจก.นภัทร ไอที แอนด์ เซอร์วิส

เปิดทำการ จ.-ส. เวลา 9.00 น. - 18.00 น. Hotline : 096-226-4249 Office Hour : 099-953-8598

วิธีการชำระค่าบริการ

1. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี (สามารถโอนผ่าน ATM หรือ online bankingได้)

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี218-2-92914-2 สาขานนทบุรี

ชื่อบัญชี : หจก.นภัทร ไอที แอนด์ เซอร์วิส  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

หมายเหตุ : หลังโอนเงินแล้วกรุณาส่งใบ Pay in มาที่ support@napat-it.com หรือ Line มาที่ ID 0999538598


2. สั่งจ่ายเช็คในนาม

หจก.นภัทร ไอที แอนด์ เซอร์วิส 

และขีดคร่อมเช็ค โดยขีดเส้นขนานตัดแนวเฉียงบริเวณมุมบนซ้ายของเช็ค หรือเติมคำว่า "A/C Payee Only"


3. การหักภาษี ณ ที่จ่าย 
กรณีลูกค้านิติบุคคล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ใช้ข้อมูลตามด้านล่างนี้ในการออกเอกสาร

หจก.นภัทร ไอที แอนด์ เซอร์วิส เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0123554001138

ที่อยู่ 19/25 หมู่ 5 ซอยพิบูลย์สงคราม 19 ถนนพิบูลย์สงคราม ต.สวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000