หจก. นภัทร ไอที แอนด์ เซอร์วิส

เปิดทำการ จ-ส 9.00-17.30 น. โทร. 080-535-4649

อะไรคือ Data transfer ( bandwidth )

Data Transfer หรือ Bandwidth คือปริมาณข้อมูลที่เว็บไซต์ของคุณสื่อสารกับอินเตอร์เน็ต  อาทิ หากบนเว็บไซต์ชองคุณมีไฟล์ขนาด 1MB เมื่อมีผู้ใช้งานเว็บไซต์ 1,000 คนดาวน์โหลดไฟล์นี้ จะมีการใช้งาน Bandwidth 1,000MB (1GB)


โฮสคำนวณปริมาณ Data Transfer (Bandwidth) อย่างไร?


ปริมาณการใช้งาน Data Transfer หรือ Bandwidth คำนวณจากปริมาณจากใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งรวมการใช้งานผ่าน FTP และ HTTP ด้วย สำหรับการใช้งานผ่าน HTTP จะคิดรวมทั้งปริมาณการอัพโหลดและดาวน์โหลด ส่วน FTP จะคิดตามปริมาณข้อมูลที่คุณอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง


สำหรับปริมาณเหล่านี้จะคำนวณและตัดยอดการใช้งานในทุกๆเดือน ดังนั้นหากเดือนใดมีการใช้งานจนครบโควต้าที่สมัครใช้งานไว้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้จนกว่าจะครบรอบการใช้งานเดือนถัดไป