หจก. นภัทร ไอที แอนด์ เซอร์วิส

เปิดทำการ จ-ส 9.00-17.30 น. โทร. 080-535-4649

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนโดเมน .co.th  .ac.th  .go.th  .or.th  .in.th


- .co.th ใช้หนังสือรับรองการ จดทะเบียน บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ สำเนาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20) - หรือ เอกสารถูกถือสิทธิเครื่องหมายการค้า

- .ac.th ใช้หนังสือรับรองการขอ จดทะเบียนโดเมนเนม จากผู้บริหารระดับสูงของ โรงเรียน/สถาบันการศึกษา นั้นๆ

- .go.th ใช้หนังสือรับรองการขอ จดทะเบียน โดเมนเนม จากผู้บริหารระดับสูงของ หน่วยงานราชการ นั้นๆ

- .or.th ใช้สำเนาหนังสือรับรอง/อนุญาตให้จัดตั้ง มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม นั้นๆ

- .in.th ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ ของผู้ขอ จดทะเบียนโดเมน

ถ้าจดในนามนิติบุคคลให้ ใช้หนังสือรับรองการ จดทะเบียน บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ สำเนาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)


เงื่อนไขการชำระเงิน

- สินค้าและบริการของเรา เป็นแบบชำระเงินก่อนให้บริการ  หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะทางเราจะ สร้างพื้นที่ hosting หรือ จดโดเมน ให้ พร้อมส่ง user , password และข้อมูลการใช้งาน ให้ทาง email ที่แจ้งไว้

- ใบเสร็จรับเงิน จะถูกจัดส่งไปทางไปรษณีย์ หลังจากที่เรา ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วไม่เกิน 15 วัน