หจก. นภัทร ไอที แอนด์ เซอร์วิส

เปิดทำการ จ-ส 9.00-17.30 น. โทร. 080-535-4649

กฏมาตรฐานโลกที่บังคับใช้ในการจดโดเมนเนม


- ภายในชื่อโดเมนสามารถใช้ตัวอักษร a-z, 0-9 และ เครื่องหมาย - (hyphen) ได้ 

 - ชื่อโดเมนจะต้องไม่ขึ้นต้นและลงท้ายด้วย _ หรืออักขระพิเศษใดๆ 

 - ชื่อโดเมนจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3 ตัวอักษร 

 - หลังจากการจดโดเมนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนได้ 

- หลังจากจดโดเมนถูกจดทะเบียนแล้ว ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันแรกที่จดทะเบียนโดเมนเนม ท่านเจ้าของโดเมนจะไม่สามารถย้ายผู้ให้บริการได้ 

- โดเมนเนมที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถย้ายผู้ให้บริการได้ 

 เรื่องที่ควรรู้เมื่อท่านต้องการจดทะเบียนโดเมนเนม 

1. ความยาวของชื่อ โดเมน ที่เป็นตัวอักษณ a-z, 0-9, - รวมกันแล้วได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร 

2. เมื่อท่านจะจดโดเมนเนม ท่านต้องจดในชื่อของคุณเท่านั้น Domain Ownership 

3. ถ้าเป็น Domain ของบริษัท ให้ท่านจดโดเมนภายใต้ชื่อบริษัทเท่านั้น อย่าจดด้วยชื่อพนักงานด้าน IT ของบริษัท 

4. ข้อมูลที่สำคัญที่สุดของ โดเมน คือ Owner Detail หรือชื่อที่อยู่ของผู้ถือครองโดเมน 

5. ใช้อีเมล์หลักของท่านเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ใช้ติดต่อกับคุณ เรียกว่า Registrant E-mail 

6. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ โดเมน ของคุณไว้ให้ดี เช่น วันหมดอายุ ผู้ติดต่อ ที่อยู่ และที่าสำคัญ ชื่อผู้ให้บริการรับจดโดเมนเนม