หจก. นภัทร ไอที แอนด์ เซอร์วิส

เปิดทำการ จ-ส 9.00-17.30 น. โทร. 080-535-4649

ข้อควรรู้ก่อนจะจดโดเมนเนม


- ควรคิดชื่อ โดเมนเนม ให้พร้อมก่อนการจดทะเบียนและควรคิดไว้หลายๆชื่อ

- แต่ละชื่อควรจะสามารถสื่อถึงความหมายของเว็บไซต์ได้

- ไม่ควรคิดชื่อโดเมนเนมที่คลุมเครือ เช่น 4u เพราะผู้อื่นอาจจะตีความหมายเป็นหลายอย่างได้ เช่น foryou foru 4you เป็นต้น

- โดเมนเนมที่ตั้งไม่ควรยาวจนเกินไป เพราะจะทำให้ยากแก่การจดจำ

- อีเมล์ที่ใช้ในการจดทะเบียนไม่ควรใช้อีเมล์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือของระบบ เพราะอาจจะทำให้เสียโดเมนเนมได้ เมื่อผู้ให้บริการอีเมล์ปิดตัวลง

- ต้องระวังผู้ให้บริการ Hosting ที่แถมฟรีโดเมนเนม เพราะว่าบางแห่งจะใช้ชื่อเจ้าของ Hosting เป็นคนจดทะเบียน เพราะเราจะไม่มีสิทธิเข้าไปจัดการโดเมนของตัวเองได้ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาเมื่อต้องการย้ายผู้ให้บริการได้

- ควรจะจดโดเมนกับผู้ให้บริการที่ให้ชื่อเราเป็นเจ้าของโดเมน 100% เพราะเมื่อเกิดปัญหา เราเท่านั้นที่จะสามารถจัดการได้เอง

- ควรจะจดโดเมนกับผู้ให้บริการที่มีเครื่องมือจัดการโดเมนเนมให้ใช้ โดยที่เราสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขได้ด้วยตนเอง เพราะไม่อย่างนั้น อาจจะทำการย้ายโดเมนเนมเองไม่ได้ เพราะโดนผู้ให้บริการล็อคโดเมนเอาไว้

- การตั้งรหัสผ่าน ในการใช้จดทะเบียนโดเมนเนมควรจะตั้งให้ยากแก่การคาดเดา เพราะถ้าง่ายจนเกินไปจะเสี่ยงต่อการคาดเดาได้ เพราะอาจจะโดนเข้าไปจัดการโอนย้ายไปเป็นของคนอื่นได้(โดนขโมยนั้นเอง)

- เมื่อเราแก้ไขข้อมูลของโดเมนเนมเรียบร้อยแล้ว เราควรจะตั้งสถานะโดเมนเนมให้เป็นล็อคเอาไว้ เพื่อป้องกันการขโมยโดเมน