หจก. นภัทร ไอที แอนด์ เซอร์วิส

เปิดทำการ จ-ส 9.00-17.30 น. โทร. 080-535-4649

โดเมนเนม คือ อะไร


Domain Name ( โดเมนเนม ) คือ ชื่อสำหรับเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น (www.yourdomain.com) ตัวอย่างง่าย ๆ อาจจะเปรียบเทียบโดเมนเนมของคุณเป็นบ้านเลขที่ ซึ่งมีไว้สำหรับให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั่วโลกรู้จักบ้านของเรา ที่ท่านสามารถจดทะเบียนกับผู้ให้บริการรับจดโดเมน ซึ่งชื่อโดเมนที่จะจด จะต้องไม่ซ้ำกับโดเมนอื่น ถึงจะมีผู้ถือครองเป็นบุคคลเดียวกันก็ตาม โดเมนใช้เพื่อการเรียกหาเว็บไซต์ที่ต้องการ “ชื่อเว็บไซต์” คือ สิ่งแรกที่แสดงความมีตัวตนบนอินเตอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก สามารถมีได้ชื่อเดียวในโลกเท่านั้น เช่น www.napat-it.com และเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ของการที่จะสร้างเว็บไซต์ให้มีชื่อเสียงบนโลก internet โดเมนเนมนั้นอาจจะมีความหมายหรือเรียกได้อีกหลายชื่อ เช่น เว็บไซต์ หรือ ยูอาร์แอล ชื่อโดเมนเนม เมื่อผู้ใช้กรอกชื่อโดเมนลงไปในช่อง Address ของโปรแกรม Web browser ระบบก็จะส่งชื่อโดเมนนั้นไปยัง DNS Server (Domain Name Server) หรือเครื่อง Server ที่ให้บริการ Hosting เหมือน napat-t-it.com เพื่อแปลงชื่อโดเมนให้เป็น IP Address เช่น 203.150.225.92 แล้วส่งกลับไปยังเครื่อง client ให้สามารถรับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง