หจก. นภัทร ไอที แอนด์ เซอร์วิส

เปิดทำการ จ-ส 9.00-17.30 น. โทร. 080-535-4649

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับทำเว็บไซต์

ลูกค้าควรจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางทีมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า สำหรับจัดทำข้อเสนอเชิงกลยุทธสำหรับเว็บไซต์ (Website Strategy) เช่น โลโก้บริษัท รูปภาพสินค้า โบรชัวร์หรือสื่อโฆษณาอื่น ๆ ที่เคยใช้งาน เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการวิเคราะห์กลยุทธได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเลือกรูปแบบในการออกแบบจัดทำให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ลูกค้ามี สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามอีกเรื่องหนึ่งคือ การจัดเตรียมข้อมูลจริงที่จะใช้ภายในเว็บไซต์ ควรมีกำหนดที่ชัดเจนในการนำส่งยังผู้ให้บริการจัดทำ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานที่ต่อเนื่องตลอดจนจบโครงการ บ่อยครั้งที่พบว่าลูกค้ายังคงค้างข้อมูลอยู่บางส่วนที่จะต้องรอ ทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงักไป เมื่อต้องกลับมาเริ่มใหม่อาจจะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง หรือคลาดเคลื่อนในแนวทางได้ ส่งผลให้งานล่าช้าออกไปไม่สามารถออนไลน์ใช้งานได้หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด เป็นส่วนเสียประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายข้อมูลทางด้านเทคนิคอื่น ๆ ควรจัดเตรียมตั้งแต่เริ่มงาน เช่น Domainname หรือ Hosting ในกรณีที่ทางลูกค้าดูแลเอง ควร ตรวจสอบดูว่า Domainname หรือ Hosting นั้นมี Username / Password สำหรับ Login เข้าไปจัดการแล้วหรือยังควรให้ผู้บริการเข้าไปตรวจสอบดู Feature ต่าง ๆ ของ Hosting ว่าพร้อมที่จะรองรับเว็บไซต์ที่จะจัดทำขึ้นใหม่หรือไม่ มีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มีความพร้อมก่อนการจัดทำเว็บไซต์เสร็จสิ้น และไม่ต้องกลับมาเสียเวลาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกรณีที่ Hosting ไม่สามารถรองรับเว็บไซต์ใหม่ได้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาระหว่างกันขึ้นมาได้

สิ่งที่ลูกค้าควรจะเตรียมให้กับทางทีมงานคือ

- ในส่วนของ Design เรื่องของโทนสี รูปแบบการวาง Layout ข้อมูล หรือเมนูที่ต้องการให้มี ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ต้องการ ( ถ้ามี ) รูปภาพของสินค้า หรือภาพที่เกี่ยวข้องที่ต้องการให้นำมาออกแบบ ( หรือจะให้ทางเราหาภาพที่เหมาะสมมาเป็นส่วนในการออกแบบให้ก็ได้ )

- ในส่วนของ Web Programming ระบบที่ต้องการ ทั้งในส่วนที่จะให้เก็บเป็นข้อมูลของผู้ดูแลระบบใว้ใช้ และแสดงผลให้บุคคลทั่วไปได้ดู ความต้องการของระบบต่าง เช่น ระบบข่าวกิจกรรม ระบบ E - commerce ระบบ Gallery หรือแม้แต่ระบบที่มีความเฉพาะ หากลูกค้าไม่แน่ใจในส่วนของระบบ สามารถสอบถามทางทีมงานเพื่อที่จะแนะนำระบบที่เหมาะสมกับธุรกิจองค์กรของลูกค้า